HENKINEN VALMENNUS

Luennot, valmennukset ja koulutukset mielen toiminnan periaatteista ryhmille ja työyhteisöille.  Ymmärrys mielen, tietoisuuden ja ajattelun prinsiipeistä on mullistanut valtavan monen ihmisen elämää henkisen hyvinvoinnin suuntaan. Mielen toiminnan periaatteisiin perehtyminen voi tapahtua esimerkiksi valmennuspäivän tai luentosarjan muodossa, mikä kulloinkin sopii asiakasryhmän tarpeisiin. Tarvittaessa järjestyy myös verkon kautta tapahtuva webinaarikurssi mielen toiminnan periaatteista. Kysy tarjousta!