HENKINEN VALMENNUS

Luennot, valmennukset ja koulutukset mielen toiminnan periaatteista ryhmille ja työyhteisöille. Mielen toiminnan periaatteisiin perehtyminen voi tapahtua esimerkiksi valmennuspäivän tai luentosarjan muodossa seuraavien aiheiden kautta:

Innovointi  tapahtuu spontaanisti selkeästä mielestä käsin- jos se on tapahtuakseen.

Mielen selkeys on  työhyvinvoinnin lähde-  kohdista resurssit sinne missä muutos työhyvinvoinnissa tapahtuu.

Mielentilojen vaikutus työssä viihtyvyyteen- ymmärrä mielentilojen syntyä  enemmän,  ennenkuin investoit työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Luovuus luontainen tilamme

Aidolla kuuntelulla  hyvään työilmapiiriin

Menestyminen edellyttää kykyä sietää häpeän tunnetta –  uskallammeko olla haavoittuvia, tehdä virheitä ja oppia ?

Erillisistä todellisuuksista  yhteiseen visioon- miten mieli voi laittaa kapuloita muutoksen rattaisiin?

Hankalat tyypit, onko heitä ? –  Ymmärtämällä , miten inhimillinen kokemus syntyy alat ymmärtää hankaliakin tyyppejä ja tulla heidän kanssaan toimeen!

Tarvittaessa järjestyy myös verkon kautta tapahtuva webinaarikurssi mielen toiminnan periaatteista. Kysy tarjousta!