TYÖHYVINVOINTIKOULUTUKSET

Luennot, valmennukset ja koulutukset mielen toiminnan periaatteista ryhmille ja työyhteisöille. Mielen toiminnan periaatteisiin perehtyminen voi tapahtua esimerkiksi valmennuspäivän tai luentosarjan muodossa seuraavien aiheiden kautta:

Mielen selkeys on  työhyvinvoinnin lähde-  kohdista huomio sinne missä muutos tapahtuu eli työntekijöistä löytyvään hyvinvointiin.

Mielentilojen vaikutus työssä viihtyvyyteen- ymmärrä mielentilojen syntyä  enemmän,  ennenkuin investoit työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Aidolla kuuntelulla  hyvään työilmapiiriin

Menestyminen edellyttää kykyä sietää häpeän tunnetta –  uskallammeko olla haavoittuvia, tehdä virheitä ja oppia ?

Asiakaspalautteita työhyvinvointikoulutuksista

”Piia  on kouluttanut henkilöstöämme aiheena ”mielentilamme luovat kokemuksemme työstä”. Koulutus on työhyvinvointia tukeva koulutus. Kouluttaja on asiantunteva, ja häntä on miellyttävä kuunnella. Luento on ymmärrettävä ja kuulijan on helppo samaistua esitettyihin esimerkkeihin, koska ne ovat suoraan käytännöstä. Koulutus pysäyttää arkisen kiireen tunteen ja jättää rauhallisen mielentilan, kuin mieli olisi ollut lomalla. Koulutus antaa keinoja ottaa omien tunnetilojen aiheuttamat tilanteet paremmin haltuun niin työssä kuin muussakin elämässä.  Omien mielentilojemme tunnistaminen pitäisi olla kansalaistaito.”- Hannele Patjas, ylihoitaja, Lohjan kaupunki

”Koulutus soveltuu erinomaisesti työhyvinvointikoulutukseksi edistämään työssäjaksamista ja paremman työilmapiirin rakentamista, mutta yhtä kaikki sen sisältö, esimerkit ja opit palvelevat ja pätevät mielestäni myös muissa yhteyksissä ja ihmissuhteissa (parisuhde, vanhempi-lapsi-suhde jne.). Uskonkin, että osa kuulijoista heräsi tutkimaan itseään työtoverina tai ystävänä, osa kumppanina/puolisona, osa taas vanhempana. Esimerkit, vertaukset ja kuvat elävöittivät luentoa. Uskon, että jokainen sai koulutuksesta jotakin, jota soveltaa omassa elämässään. Opit, joista kuulimme ovat uskoakseni universaaleja, ajattomia –eivätkä lakkaa toimimasta maailman muuttuessa. Kiitos hienosta luentokokonaisuudesta! On ilo ja kunnia päästä kuulemaan sinua vielä uudestaan ja tekemään uusia oivalluksia näistä opeista.”- Päivi Degerholm, palvelupäällikkö, Lohjan kaupunki

”Omalta osaltani olen saanut koulutuksistasi paljon irti. Ne ovat herättäneet pohtimaan omaa käyttäytymistä ja itseni merkitystä tilanteiden hallinnassa. Uskon, että kun koulutuksia kuuntelee, on kuulijan oltava tietyssä ”moodissa” ymmärtääkseen asian syvällisemmän sanoman. Olen itse pohtija ja joukossakin yleensä se nk. sivustaseuraaja, joten hyvin paljon yritän oppia ympäristöstäni ja itsestäni tarkkailemalla ihmisiä ja pohtimalla jälkeenpäin tapahtumia. Uskon että juuri tämä tarve pohtia asioita on se, joka auttaa ymmärtämään koulutustesi sisältöä.  Monien tiukkojen paikkojen edessä muistan hyvin, kuinka koulutuksessasi on käsitelty tunteita ja omaa suhtautumista asioihin. Pidän myös rauhallisesta tavastasi pitää luentoja, sekä elävistä esimerkeistä jotka tuovat asioita lähemmäs tavallista arkipäivää.” Pia Blomberg, osastonhoitaja, Lohja